Đại lý Bentonite chất lượng cao cho khoan địa chất và khoan cọc nhồi


Đã cấp bentonite cho nhiều công trình ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên như:
- Cung cấp cho khoan cọc nhồi cầu vượt Ngã Ba Huế - Đà Nẵng.
- Cung cấp cho khoan cọc nhồi các cầu trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
- Cung cấp cho khoan cọc nhồi cầu Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng
v.v..

Lĩnh vực hoạt động


Banner ngã ba huế Khoản địa chất Metro