Xây dựng nhà Ông Đào Ngọc Huy và bà Thái Thị Son - Tp. Đà Nẵng


Đã thực hiện xây dựng nhà cho gia đình ông Đào Ngọc Huy và bà Thái Thị Son tại địa chỉ tổ 19, Thanh Lộc Đán, phường Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Lĩnh vực hoạt động


Banner ngã ba huế Khoản địa chất Metro