Xây dựng trụ sở công ty TNHH MTV Huy Hông Hiếu, KĐC Phước Lý, TP. Đà Nẵng


Đã thực hiện xây dựng trụ sở công ty Huy Hồng Hiếu tại địa chỉ lô B29-35KĐT Phước Lý, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Lĩnh vực hoạt động


Banner ngã ba huế Khoản địa chất Metro