Xây dựng nhà Ông Đào Ngọc Huy và bà Thái Thị Son - Tp. Đà Nẵng


Xây dựng nhà Ông Đào Ngọc Huy và bà Thái Thị Son - tại tổ 19, Thanh Lộc Đán, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê,  TP. Đà Nẵng với diện tích sàn 365m2

Công trình


Banner ngã ba huế Khoản địa chất Metro