Đánh giá sụt trượt toàn bộ mái dốc gói thầu A5 Cao tốc Nội Bài - Lào CaiMột số kỹ thuật chính đã thực hiện như:
- Khoan khảo sát, thí nghiệm phân tích  và đánh giá ổn định mái dốc đất bằng phần mềm GeoSlope
- Đo vẽ địa chất công trình, đánh giá ổn định trượt nêm trong mái taluy đá bằng phần mềm Geo5, Rocklab, Dip. 

Công trình


Banner ngã ba huế Khoản địa chất Metro