Sửa chữa nhà cũ cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Tựu và bà Thái Thị Ánh


Đã thực hiện việc sửa chữa làm mới cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Tựu và bà Thái Thị Ánh ở tổ 54, Phường Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 

Lĩnh vực hoạt động


Banner ngã ba huế Khoản địa chất Metro