Khoan khảo sát khai thác nước ngầm cho chùa Kim Sơn


1.    KHOAN KHẢO SÁT KHAI THÁC NƯỚC NGẦM CHO CHÙA KIM SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.
-    Đã thực hiện khoan khảo sát và lắp đặt giếng với độ sâu 35m.
-    Trữ lượng nước đạt 5m3/h cung cấp cho toàn khu vực.
-    Chất lượng nước tốt, nước trong, không bị phèn

2.    KHOAN KHẢO SÁT KHAI THÁC NƯỚC NGẦM CHO NHÀ MÁY THÉP DANA – Ý, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.
-    Đã thực hiện khoan khảo sát và lắp đặt giếng với độ sâu 60m.
-    Trữ lượng nước đạt 12m3/h cung cấp cho toàn nhà máy.
-    Chất lượng nước tốt đảm bảo cho ăn uống và sinh hoạt.

Lĩnh vực hoạt động


Banner ngã ba huế Khoản địa chất Metro