Lưỡi khoan hợp kim CA4


Lưỡi khoan hợp kim CA4 chuyên dùng trong khoan khảo sát địa chất, khoan thăm dò khoáng sản, đất đá mềm, cứng trung bình và cứng (cấp I đến VII theo độ khoan).

 

Những hạt cắt hợp kim cứng đem gắn vào lưỡi khoan có dạng hình khối chữ nhật, hình thoi, hình tám mặt, hình thoi vát đầu, hình kim và hình tấm các hạt cắt được chia làm hai nhóm:

- Hạt cắt hợp kim cứng để gắn vào lưỡi khoan bình thường.

- Hạt cắt hợp kim cứng để gắn vào lưỡi khoan tự mài.

Tùy theo tính chất của đất đá khoan qua mà người ta chọn hạt cắt, số lượng hạt cắt và cách bố trí chúng trên vành lưỡi khoan cho phù hợp

 

Loại

Đường kính

thân

Đường kính khoan

Số hạt kim

Độ nhô cao

hạt kim

Vật liệu

Ø 59

57

59

6

2.5

Thép

C45

hợp

kim

Bk8

Ø 76

74

76

6

2.5

Ø 93

91

93

8

2.5

Ø 112

110

112

8

2.5

Ø 132

130

132

12

2.5

Ø 151

149

151

14

2.5

 

Lĩnh vực hoạt động


Banner ngã ba huế Khoản địa chất Metro