Xây dựng trụ sở công ty TNHH MTV Huy Hồng Hiếu, KĐC Phước Lý, TP. Đà Nẵng


Đã thực hiện Xây dựng trụ sở cho công ty TNHH MTV Huy Hồng Hiếu, KĐC Phước Lý, TP. Đà Nẵng với diện tích sàn 400m2

Công trình


Banner ngã ba huế Khoản địa chất Metro