Khảo sát địa chất công trình Hầm Mũi Trâu trên đường Hồ Chí Minh


Đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - Nam Đông - Túy Loan nối từ Cam Lộ, Huế đi vào rừng đặc dụng Bạch Mã.
Rừng rậm rạp, đi lại rất khó khăn. Chiều dài hầm Mũi Trâu khoảng 2.7 Km. Mỗi cửa hầm bố trí 04 lỗ khoan sâu 30-50m
01 cầu dẫn vào cửa Hầm phía Bắc và các lỗ khoan phục vụ cho nền đường đào sâu. Địa hình rất phức tạp, khó khăn cho quá trình khoan khảo sát địa chất.  

Công trình


Banner ngã ba huế Khoản địa chất Metro