Hầm đường bộ Đèo Cả


Công ty Chúng tôi đã thực hiện khảo sát địa chất cho Hầm Đèo Cả với yêu cầu kỹ thuật cao như: lấy 100% mẫu đất đá trong lỗ khoan; Khoan nằm ngang; thí nghiệm ép nước trong lỗ khoan; Xúc rửa và quan trắc mực nước ổn định theo thời gian; quay camera lỗ khoan. Công trình


Banner ngã ba huế Khoản địa chất Metro