Tòa Nhà khách sạn BlueSun 15 tầng


Công ty Chúng tôi đã thực hiện việc khảo sát và tư vấn cho đặt móng công trình này, đảm bảo ổn định tốt và kinh tế.
 

Công trình


Banner ngã ba huế Khoản địa chất Metro