Trung tâm Viễn thông Sông cầu, Phú Yên


Khảo sát địa chất công trình Trung tâm Viễn thông Sông cầu, Phú Yên

Chủ đầu tư: Viễn thông Phú Yên

Công trình


Banner ngã ba huế Khoản địa chất Metro