Nhà 6 tầng B3 lô 19 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Đà Nẵng


Khảo sát địa chất công trình: Nhà 6 tầng B3 lô 19 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Đà Nẵng

Công trình


Banner ngã ba huế Khoản địa chất Metro