Khoan khảo sát địa chất công trình Cầu Rồng Đà Nẵng


Đã thực hiện các lỗ khoan khảo sát địa chất công trình cho Cầu Rồng, thành phố Đà Nẵng

Công trình


Banner ngã ba huế Khoản địa chất Metro