Khảo sát địa chất – Đường tỉnh ĐT643 tỉnh Phú Yên 
Thực trạng: Đường tỉnh ĐT643 vắt qua các xã, huyện miền núi Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tuy An (Phú Yên) trong tình trạng hư hỏng nặng, vô cùng lầy lội.

Hạng mục: Khoan thăm dò, khảo sát địa chất Tuyến ĐT643 qua các xã miền núi của tỉnh Phú Yên nối Quốc lộ 1 được nâng cấp theo dự án cấp bách mang tên “Dự án cứu hộ, cứu nạn, tránh trú bão Tuy An-Sơn Hòa” dài hơn 39 km, nền đường 12m, mặt đường 11 mét, được khởi công từ ngày 29/4/2010, với tổng vốn đầu tư gần 830 tỉ đồng, thời gian hoàn thành vào cuối năm 2011.
Chủ đầu tư: UBND tỉnh Phú Yên.

Công trình


Banner ngã ba huế Khoản địa chất Metro