Khảo sát tòa nhà hỗn hợp văn phòng 25 tầng SHB Đà Nẵng


Đã thực hiện khảo sát địa chất công trình cho tòa nhà hỗn hợp Văn phòng 25 tầng SHB Đà Nẵng, lô 21B, Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng.
 

Công trình


Banner ngã ba huế Khoản địa chất Metro