Khoan khảo sát địa chất và kiểm tra cọc khoan nhồi cầu Nguyễn Tri Phương – Đà Nẵng


1.  Đã thực hiện khoan khảo sát cho 12 lỗ khoan khảo sát địa chất công trình, trong đó 10 lỗ trên cạn; 02 lỗ dưới nước. Giá trị thực hiện: 235.488.000đ
 

 

2.Đã khoan kiểm tra mùn đầu cọc khoan nhồi với khối lượng: 64 cọc: Giá trị thực hiện: 195.800.000đ.

Tổng giá trị thanh toán: 431.288.000đ

Công trình


Banner ngã ba huế Khoản địa chất Metro